E-Commerce Logistics

E-Commerce Logistics

OTX Solutions biedt een totaalpakket aan diensten om uw E-commerce proces in goed banen te leiden: vanaf de plaatsing van een order in een webwinkel tot aan de overhandiging van de bestelling door de bezorger aan de deur. 

De juiste logistieke ondersteuning

Eind 2015 was het aantal webwinkels in Nederland voor het eerst groter dan het aantal fysieke winkels: volgens sommige bronnen gaat het hier om bijna 100.000 webshops, tegenover een totaal van 95.00 fysieke winkels. Cruciaal voor het welslagen van al deze webwinkels is een solide en betrouwbare logistieke organisatie. OTX Solutions speelt in op deze groeiende branche en biedt E-Commerce klanten onder meer:

  • Kennis van douane formaliteiten
  • Veilige en moderne warehouse faciliteiten
  • Opslag en voorraadbeheer
  • Managementinformatiesysteem (WMS)
  • Order picking & packing mogelijkheden
  • Fijnmazig en wereldwijd distributienetwerk 
  • Next day delivery mogelijkheden

Retourenverwerking

In de nog relatief jonge bedrijfstak online retail is één ding overduidelijk: retouren zijn onlosmakelijk met E-Commerce verbonden. Uit onderzoek onder de grote webwinkels blijkt dat 40 tot 50 procent van de bestellingen terug komt. 

Voor OTX Solutions is het verzamelen, sorteren en leveren van retouren bekend terrein. We analyseren uw huidige retourprocessen en bepalen samen met u welke aspecten ervan (kosten-) efficienter kunnen worden uitgevoerd. Neem gerust contact met ons op! 

 

 

Services vanaf de plaatsing van een order in een webwinkel tot aan de overhandiging van de bestelling door de bezorger aan de deur.