Informatie

Informatie

Formulier Directe Vertegenwoordiging OTX Solutions

Formulier Directe Vertegenwoordiging OTX Solutions

Om u als douane expediteur te kunnen vertegenwoordigen vragen we u om het formulier 'Directe Vertegenwoordiging' in te vullen, te ondertekenen en samen met een recent uittreksel KvK. Download het formulier hier direct of lees eerst meer..

 

 

Download

Onze Voorwaarden

Onze Voorwaarden

Op de werkzaamheden van OTX Logistics BV zijn de Nederlandse Expeditievoorwaarden, gedeponeerd door de Fenex - Nederlandse organisatie voor Expeditie en Logistiek - ter griffie(s) van de Arrondissementsrechtbank(en) te Amsterdam, Rotterdam, Breda en Arnhem (laatste versie) van toepassing. Lees Meer...

Incoterms

Incoterms

Incoterms 2010 (of internationale leveringsvoorwaarden) zijn internationale afspraken over internationaal transport van goederen. Incoterms regelen de rechten en plichten van de koper en de verkoper. Lees Meer...

Soorten zeevracht containers

Soorten zeevracht containers

Overzicht van meest voorkomende zeecontainers, inclusief specificaties. 

Download

Luchtvaartwet

Luchtvaartwet

Wanneer OTX er van overtuigd is dat voorgaande beveiligingscontroles naar behoren zijn uitgevoerd draagt ze de luchtvrachtzending vergezeld van de vereiste documentatie over aan een ander Erkend Luchtvrachtagent of luchtvaartmaatschappij.

Lees Meer...

Verpakkingswet

Verpakkingswet

De International Plant Protection Convention (IPPC), heeft in 2002 gestandaardiseerde maatregelen voorgeschreven die moeten worden toegepast op houten verpakkingen.

Lees Meer...

Download