Douanezaken

Douanezaken

OTX Solutions biedt u een uitgebreid logistiek servicepakket. Daaronder vallen ook de afhandeling van uw douanezaken en fiscale vertegenwoordiging. Ons team van ervaren en gediplomeerde declaranten verzorgt alle voorkomende douaneformaliteiten. Zij geven u advies op maat over uiteenlopende aangelegenheden bij import, export, doorvoer en opslag van goederen. 

Ons logistiek servicepakket

Tot de douanezaken behoren onder andere:

  • Alle douaneaangiften bij import, export en doorvoer van goederen
  • Afgifte goederencodes en bijbehorend invoerrechtpercentage
  • Aanvraag BTI (bindende tarief inlichting), om bij twijfel van goederencode de douaneautoriteiten te laten bepalen onder welke goederencode de goederen vallen
  • Verzoek tot teruggaaf en/of bijbetaling invoerrechten
  • Indienen bezwaarschriften, aanvraag douanevergunningen
  • Opslag van goederen onder transit

OTX Solutions als fiscaal vertegenwoordiger

OTX Solutions treedt vaak op als fiscaal vertegenwoordiger van internationale ondernemingen. Voor deze ondernemingen handelen wij zaken af met de douane en de Belastingdienst. Buitenlandse ondernemers hoeven zich dan meestal niet als belastingplichtige te laten registreren bij de Belastingdienst. Als fiscaal vertegenwoordiger zorgen wij onder andere voor de btw-aangifte en de opgaaf van intracommunautaire prestaties. Ook passen we de verleggingsregeling bij import naar Nederland toe. Dit biedt onze buitenlandse klanten commercieel zeer aantrekkelijke mogelijkheden.

OTX Solutions treedt vaak op als fiscaal vertegenwoordiger van internationale ondernemingen. Voor deze ondernemingen handelen wij zaken af met de douane en de Belastingdienst.